home Adresgegevens

Frank van der Horst

GZ-Psycholoog

Herengracht 500

1017 CB, Amsterdam

phone Telefoon

06-19925871

fax Fax

020-6189254

e-mail E-mail

mail@praktijkvanderhorst.nl

Checklist Verwijsbrief

Voorwaarde voor vergoeding vanuit de zorgverzekering, is een verwijsbrief van de huisarts.


Met onderstaande checklist kunt u controleren of uw verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet, zoals die door de zorgverzekeraars gesteld zijn. Mocht uw verwijsbrief niet aan de minimale eisen voldoen, dan is het van belang, en uw eigen verantwoordelijkheid, zelf uw huisarts te benaderen voor een nieuwe verwijsbrief die wel voldoet.

Minimale eisen

De huisarts hoeft geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven, en hoeft dus niet aan te geven of een cliënt een kort, middel, intensief of chronisch traject nodig heeft. Die indicatie geeft de psycholoog.


Voor meer informatie vindt u hier de folder (pdf) ‘Informatie voor verwijzers 2014’ van de NVVP.
Klik hier om te bekijken/downloaden.