home Adresgegevens

Frank van der Horst

GZ-Psycholoog

Herengracht 500

1017 CB, Amsterdam

phone Telefoon

06-19925871

fax Fax

020-6189254

e-mail E-mail

mail@praktijkvanderhorst.nl

Behandeling

Psychische klachten kunnen je onzeker maken. Lukt het echter om er zelf - met of zonder hulp - bovenop te komen, dan maken ze je ook sterker. Begrijp je beter waar je last van hebt en waar bepaalde gedachten en gevoelens vandaan komen dan kan je er vaak beter mee omgaan. Ook helpt inzicht in de problematiek te voorkomen dat klachten in de toekomst terugkomen.

Gezien de beperkte vergoeding vanuit de zorgverzekering, zal hoofdzakelijk oplossingsgericht met een cognitief gedragstherapeutische insteek gewerkt worden.

Met deze cognitief gedragstherapeutische benadering wordt gekeken naar de gedachten en gevoelens tijdens gebeurtenissen; wat maakt dat je doet wat je doet, waar reageer je op? Deze zogenoemde cognities (gevoelens en gedachten) sturen het gedrag, met positieve en negatieve korte en lange termijn consequenties als gevolg. Omgekeerd creëer je, of houd je gedachten en gevoelens over jezelf vanuit je handelen in stand. Wanneer dit spanning of somberheid oplevert kan het fijn zijn te kijken of het mogelijk is gedachten en gevoelens te veranderen, te herstructureren.

Een langerdurende behandeling met een meer persoonsgerichte benadering is mogelijk, hetzij zonder dat dit vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.