home Adresgegevens

Frank van der Horst

GZ-Psycholoog

Herengracht 500

1017 CB, Amsterdam

phone Telefoon

06-19925871

fax Fax

020-6189254

e-mail E-mail

mail@praktijkvanderhorst.nl

Kosten/vergoedingen

De Generalistische Basis GGZ (de voormalige Eerstelijns Psychologische Hulpverlening) wordt ook in 2017 vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Met alle zorgverzekeraars in Nederland zijn contracten afgesloten, waardoor de behandelingen ook voor u vergoed worden.


Voor vergoeding van de zorgverzekering is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze verwijsbrief dient te voldoen aan de voorwaarden als omschreven in de checklist verwijsbrief. Het is belangrijk dat de verwijsbrief op de eerste afspraak wordt overhandigd, deze toegemaild wordt of dat de huisarts deze van te voren opstuurt of faxt.


De Generalistische Basis GGZ (de voormalige Eerstelijns Psychologische Hulpverlening) wordt ook in 2017 en 2018 vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Met alle zorgverzekeraars in Nederland zijn contracten afgesloten, waardoor de behandelingen ook voor u vergoed worden.

De Generalistische Basis GGZ valt onder het wettelijk eigen risico dat zorgverzekeraars hanteren. Voor 2017 en 2018 is dat eigen risico vastgesteld op een bedrag van 385,- euro per jaar en geldt voor iedere burger in Nederland.


Het verschil ten opzichte van de voormalige Eerstelijns Psychologische Hulpverlening is dat psychologische zorg niet meer per sessie gedeclareerd of vergoed wordt, maar per zorgproduct, te weten;


Transitiefase (tot 120 minuten);
Zorgproduct Basis Kort (tot 295 minuten);
Zorgproduct Basis Middel (tot 495 minuten);
Zorgproduct Basis Intensief (tot 750 minuten).


Het totaal aantal geregistreerde minuten (zowel directe sessie-tijd, als indirecte tijd, zoals voor rapportage, mailwisseling, overleg met derden als huisartsen en bedrijfsartsen) bepaalt de tariefgroep en daarmee het zorgproduct. Dit zorgproduct (transitiefase, kort, middel of intensief) wordt achteraf bij de zorgverzekeraar ingediend. Deze zorgproducten worden voor iedereen standaard vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar vergoed.


Diverse zorgverzekeraars stellen deelname aan effectmeting, de zogenoemde ROM; Routine Outcome Measurement, verplicht. Het meewerken aan deze effectmeting, in de vorm van digitale vragenlijsten die moeten worden ingevuld via het portaal van Reflectum, kan door de zorgverzekeraar als voorwaarde voor vergoeding gesteld worden. Deze vragenlijsten worden in dat geval na iedere sessie toegemaild en dienen dan te worden ingevuld. Meer informatie omtrent deze effectmeting is te vinden op de site van de Stichting Benchmark GGZ.


Het tarief van een sessie zonder vergoeding van de zorgverzekeraar is 100,- euro. Ditzelfde bedrag wordt gehanteerd in het geval van ‘No Show’ en voor afzeggingen binnen 24u.